Artikkelit

lokakuu 18, 2017

Siivousliike voi kehittää henkilöstön motivaatiota ja ammattitaitoa

Motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Liian usein siivousalalla jätetään henkilöstön kehittäminen vähälle huomiolle vaikka asian pitäisi olla päinvastoin. – Herääkin kysymys miten työntekijä, johon ei panosteta, pysyy motivoituneena? Työntekijän ammattitaito on oman työnsä teknistä osaamista yhdistettynä kykyyn kommunikoida ja haluun onnistua työssään, sekä palvella asiakkaitaan.   Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö tekee hyvin […]

Artikkelit
lokakuu 18, 2017

Pysyvä siivoushenkilöstö on takuu siivouspalvelun laadusta

Ammattitaitoinen siivous henkilökunta on tärkein tekijä puhuttaessa asiakakkaan tyytyväisyydestä ostamaansa siivouspalveluun. Hyvä työntekijä tekee sovitut työt, kommunikoi, tiedottaa ja auttaa asiakasta tilanteen mukaan, unohtamatta palvelua. Hän vastaa tuottamasta palvelusta ja hänestä pidetään! Alamme yrityksillä on kuitenkin yksi suuri ongelma, nimittäin miten löytää riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa, joka tekee työnsä huolella ja sovitusti.   Voidaanko sanoa, että […]

Artikkelit
lokakuu 18, 2017

Ekologinen siivouspalvelu – uusi mahdollisuus

Ekologinen siivouspalvelu mielletään useasti jätteiden lajitteluksi ja ekologisiksi, ympäristöystävällisiksi pesuaineiksi. Niiden lisäksi ekologisuus sisältää paljon muutakin. Ekologinen palvelukokonaisuus tekee tuloaan ja alamme yritysten tulisi vastata haasteeseen. Ekologinen toimintamalli on erittäin laaja kokonaisuus, joka muodostuu kaikista niistä tekijöistä, joita vähentämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä Yhteinen nimittäjä näille tekijöille on TEHOKKUUS, joka saavutetaan toiminnanohjauksella.   Voiko siivouspalvelu olla […]

Artikkelit
lokakuu 18, 2017

Voiko edullinen siivouspalvelu olla myös laadukasta?

Siivouksen laatu on hyvinkin laaja ja monitahoinen käsite. Esimerkiksi; jokaisella perheenjäsenellä on kodissa oma kuva ja käsitys siivouksen laadusta oma käsitys. Samallalailla me arvioimme siivouksen laatua ja lopputulosta muuallakin. Siivouksen lopputuloksen syntymiseen vaikuttavat useat asiat, joten tästä syystä kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.   Halvalla hyvää ja laadukasta siivouspalvelua! Usein on kuitenkin niin, että kovin […]

Artikkelit
lokakuu 18, 2017

Miksi siivouspalvelu ja sen hinta tarjousvaiheesssa vaihtelevat eri toimittajien välillä?

Moni siivouspalvelun ostaja ja asiakasyrityksen edustaja ovat ihmetelleet, mihin siivousliikkeiden hinnoittelu tarjousvaiheessa perustuu. Miksi siivousliikkeet hinnoittelevat siivouspalvelunsa hyvinkin eritavoin? Hintaeroa kun saattaa olla useita kymmeniä prosentteja.   MISTÄ ASIAKAS TIETÄÄ ONKO SIIVOUSLIIKE LASKENUT TARJOUKSEN OIKEIN JA MITOITTANUT SIIVOUKSEN KÄYTETTÄVÄN TYÖAJAN OIKEIN? Siivoustyön ja työajan mitoitus perustuvat mm. siivottaviin neliöihin, tilatyyppeihin, kalustusasteeseen, tilojen käyttäjien määrään, lian […]

Artikkelit