lokakuu 18, 2017

Miten siivouspalvelut hinnoitellaan?

Hyvin ja huolellisesti tehdystä siivouksen tarvekartoituksesta, määrittelystä ja mitoituksesta muodostuu niin siivousliikkeelle kuin asiakkaalle selkeä kuva ja ymmärrys siivouspalvelun tarpeesta. Kaikki tämä mahdollistaa myös että siivoustarjous, siivoussopimus ja siivous työohjeet ovat selkeät.

Siivouspalvelun hinnoittelun pitäisikin perustua aina tarkkaan siivoustarpeen kartoitukseen, mitoitukseen ja aina asiakkaan toiveisiin.

 

Siivouspalveluiden hinnoitteluun vaikuttaa useampikin eri tekijä

Siivottavan tilan hinnoitteluun vaikuttavat siivousmitoituksessa mm. itse tila, tilan käyttöaste ja asiakkaan tarpeet ja toiveet.

Siivouksenmitoituksessa pitäisi määritellä mm. siivottavat tilat kuten:

  • m2 eli neliöt
  • tehtävät työt
  • tilatyypit
  • materiaalit
  • kalustusaste jne.

 

Siivouksenmitoituksessa pitäisi määritellä tilojen käyttöaste

Siivottavan tilan lisäksi selvitetään esimerkiksi kuinka monta asiakkaan henkilöä työskentelee tiloissa, käyvätkö asiakkaat tiloissa ja paljonko likaa sinne mahdollisesti kulkeutuu.

 

Asiakkaan tarpeet ja toiveet vaikuttavat siivouspalvelun hinnoitteluun

Siivouskohteen mitoituksessa on otettava huomioon tilankäyttäjien toiveet ja odotukset, likaisuusaste eli lian kulkeutuminen siivottavaan kohteeseen. Tämän lisäksi eritystoiveet tulee kartoittaa tarkasti.

 

Siivouspalvelun hinnoittelu

Edellä mainittujen myötä muodostuu päivittäinen työaika, joka kerrotaan työpäivien lukumäärällä kuukaudessa ja kerrotaan tuntihinnalla. Tuntihinta kattaa siis siivouksen palkkakustannukset, vakuutukset, pesuaineet ja tarvikkeet, yrityksen kiinteät kulut ja toimihenkilöiden, kuten työnjohdon palkat.

Vinkit
About Kuura Palvelut
Kuura Palvelut tarjoaa yksittäisiä tai useita kiinteistöhuollon palveluita kaiken kokoisille asiakkaille. Saat halutessasi kauttamme myös laajan palvelukokonaisuuden. Hoidamme ammattitaidolla palvelut, joita asuin- ja liikekiinteistöissä tarvitaan. Palvelemme niin yritys kuin yksityisasiakkaita.