lokakuu 18, 2017

Siivousliike voi kehittää henkilöstön motivaatiota ja ammattitaitoa

Motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Liian usein siivousalalla jätetään henkilöstön kehittäminen vähälle huomiolle vaikka asian pitäisi olla päinvastoin.

– Herääkin kysymys miten työntekijä, johon ei panosteta, pysyy motivoituneena?

Työntekijän ammattitaito on oman työnsä teknistä osaamista yhdistettynä kykyyn kommunikoida ja haluun onnistua työssään, sekä palvella asiakkaitaan.

 

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö tekee hyvin työnsä

Palvelualoilla henkilöstä on aina tärkeimmässä roolissa palvelun toteutumisen kannalta. Monissa yrityksissä työvälineisiin panostetaan ja koneita ostetaan ja huolletaan, mutta samalla unohdetaan, että työn asiakkaan luona tekee siivooja ja työnjohtaja. Myös henkilöstöstä on pidettävä huolta ja huollettava säännöllisesti. Meille ihmisille huoltaminen tarkoittaa välittämistä ja valmiuksia jaksaa motivoituneena päivästä toiseen.

 

Henkilöstön koulutus ja perehdytys motivaation ja ammattitaidon taustalla

Siivousliikkeiden tulisi opastaa ja kouluttaa omaa henkilöstöään säännöllisesti. Kun ihmiset suoriutuvat työstään paremmin ja saavat aikaan onnistumisia, niin he jaksavat olla iloisia ja positiivisia. Yhteinen päämäärä ohjaa toimintaamme samaan suuntaan. Muista myös asettaa tavoitteita ja johtaa asiallisesti ja reilusti!

Motivaation kehittäminen lähtee liikkeelle henkilöstön viihtymisestä työympäristössä. Tätä voidaan lisätä koulutuksella, antamalla työkaluja, joiden avulla itse työn suorittamisesta tulee sujuvampaa. Kun osaamme tehdä asiat oikein, niin ne tuntuvat helpommilta ja motivoivilta. Jokaisen meistä tulee saada riittävästi tukea silloin kun sitä tarvitsemme.

Myös työntekijöitä on palveltava samoin kuin asiakkaitamme. Yhteisen tekemisen lisääminen liikunnan, valmennuksen ja yhteisen vapaa-ajan merkeissä luo yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista ja kasvattaa arvostusta. Hyvät työvälineet ja työasut ovat itsestään selvyys ja niihin on panostettava. Yhtenäinen yleisilme ja mukavat työvaatteet kertovat jotakin yrityksen toiminnasta.

 

Henkilöstön jatkuva koulutus ja valmennus

Koulutuksen tulisi olla jatkuvaa. Hyviin tuloksiin päästään, kun järjestetään säännöllisesti kuukausittain valmennuksia, joissa jokaisella on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja osallistua ja oppia uutta. Yksi hyvä idea ja oivallus saattaa muuttaa elämän suunnan nopeastikin. Koulutuksen tulisi tähdätä siihen, että työntekijöillä on mahdollisuus edetä urallaan. On hyvä muistaa, että yhdessä olemme vahvempia kuin yksin. Ketään ei saa jättää yksin.

Edellä mainittujen tekemisten myötä henkilöstön vaihtuvuus pienenee. Motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijä, siivooja viihtyy ja se näkyy hänen työssään.

Jos asiakkaana etsit itsellesi hyvää siivouspalvelun toimittajaa tai haluat siivousalan töitä, niin selvitä miten yrityksessä on edellä mainitut asiat hoidettu!

Artikkelit
About Kuura Palvelut
Kuura Palvelut tarjoaa yksittäisiä tai useita kiinteistöhuollon palveluita kaiken kokoisille asiakkaille. Saat halutessasi kauttamme myös laajan palvelukokonaisuuden. Hoidamme ammattitaidolla palvelut, joita asuin- ja liikekiinteistöissä tarvitaan. Palvelemme niin yritys kuin yksityisasiakkaita.